МОБИЛНИ тарифни пакети

НЕОГРАНИЧЕНО КАКТО ИСКАТЕ

telekom

Комбинирайте нашите нови мобилни и гласови тарифни пакети, както е добре за вас!

НЕОГРАНИЧЕНО КАКТО ИСКАТЕ

Комбинирайте нашите нови мобилни и гласови тарифни пакети, както ви подхожда!

Абонамент, за който приемам нова лоялност:

Месечна такса с e-Pack:

Нашият препоръчан пакет за вас, за който можете да замените съществуващия:

+ неограничена употреба на приложения в страната:

Ако приемете нашата оферта, ще:

  • Вие се съгласявате с 2 години лоялност към нивото на изразходване на горепосочените пакети за месечни такси,
  • ние ви даваме отстъпка за устройство за вашата лоялност.

Изберете устройство:

Допълнителни опции

Между 18-25 години + 2 GB мобилен интернет на месец е безплатен

СИМ-карта

Не изпращаме нова SIM карта за поръчката. Ако трябва да го промените, можете да го направите в магазин на Telekom или да изтеглите e-SIM на нашия уебсайт за мобилен телефон с възможност за e-SIM.

* Ангажирано ниво на разходи:> Ft. По време на периода на лоялност можете да преминете към пакет с по-висока месечна такса, а не по-малка. Размерът на нивото на изразходване е комбинираната месечна такса на избраната от вас комбинация от тарифи за мобилен глас и/или мобилен интернет, не намалена с отстъпки (e-Pack не е включен и в размера на разходите).

Вече можете да замените вашия iPhone с абонамента по-долу с това устройство, като същевременно запазите абонамента.

За съжаление, това включва:

  • Трябва да платите HUF неустойка
  • Ще загубите съществуващата си опция за подмяна на iPhone Каква е тази опция за подмяна?
  • Абонаментът ви ще остане
  • Настоящата ви лоялност ще приключи

Ако не искате това, изберете комбинация от пакети с по-висока месечна такса от текущата (> HUF).

НА (>) абонаментният план, включен в другите ви услуги, вече е лоялен.

За съжаление, това включва:

  • Трябва да платите неустойка от Група за лоялност от>.
  • Абонаментите ви ще бъдат запазени.
  • Вашата група за лоялност ще бъде прекратена, като по този начин периодът на лоялност на всички ваши услуги във вашата група за лоялност.

Ако не искате това, изберете комбинация от пакети с месечна такса, поне равна на текущата ви месечна такса (> HUF).

Имате няколко възможности за съвместно управление на вашите услуги във вашата група за лоялност, моля, свържете се с нашия телефон за обслужване на клиенти (1414) или с някой от нашите магазини на Telekom.

Можете да закупите на намалени цени, ако са изпълнени следните условия:

Внимание! Тя може да бъде намерена на уебсайта намалена цена валидно за съвместна покупка на следните домашни услуги: Net1000/1000 + IPTV Super Family HD + Basic стационарен телефон с 2 години лоялност. Размерът на отстъпката е както следва: 25 300 Ft.
Изчислената отстъпка винаги зависи от месечната такса на избраните тарифни пакети. Можете да научите повече за условията и подробностите за използване на отстъпката на устройството тук.

6 месеца непрекъснато фактуриране вкъщи или мобилни телефони на Telekom и плащане на сметки.

Имате абонамент за домашен или месечен платен мобилен телефон за поне 6 месеца и имате 2-годишен период на лоялност с нов или съществуващ домашен абонамент.

Ако имате само услуга за домашен телефон, в този случай поръчвате друга услуга за дома (телевизор и/или домашен интернет).

Устройството, присвоено на домашния абонамент, ще бъде доставено най-късно до 30 дни.

Можете да закупите на намалени цени, ако са изпълнени следните условия:

Внимание! Тя може да бъде намерена на уебсайта намалена цена валидно за съвместна покупка на следните домашни услуги: Net1000/1000 + IPTV Super Family HD + Basic стационарен телефон с 2 години лоялност. Размерът на отстъпката е както следва: 25 300 Ft.
Изчислената отстъпка винаги зависи от месечната такса на избраните тарифни пакети. Можете да научите повече за условията и подробностите за използване на отстъпката на устройството тук.

6 месеца непрекъснато фактуриране вкъщи или мобилни телефони на Telekom и плащане на сметки.

Имате абонамент за домашен или месечен платен мобилен телефон за поне 6 месеца и имате 2-годишен период на лоялност с нов или съществуващ домашен абонамент.

Ако имате само услуга за домашен телефон, в този случай поръчвате друга услуга за дома (телевизор и/или домашен интернет).

Устройството, присвоено на домашния абонамент, ще бъде доставено най-късно до 30 дни.