Съвет за трансплантация

Искаме да постигнем възможно най-високото качество на живот за вас след трансплантацията. Качеството на живот означава както вашето физическо, така и психологическо благосъстояние, като и двете могат да бъдат положително повлияни от подходяща информация и консултации. Следователно в нашите съвети за трансплантация можете да се обърнете към всички отворени въпроси, а ние също така ви предоставяме изчерпателна информация както за полезното, така и за вредното поведение.

трансплантация

Информация от консултанти по трансплантация

Съветникът по трансплантация подкрепя вас и вашите роднини, като предоставя структурирана информация. Това също може да помогне за намаляване на притесненията и страховете до минимум преди трансплантацията. Реалистичен поглед върху живота след трансплантацията означава по-малко стрес за пациентите и техните роднини, докато чакат донорския орган.

Дори след трансплантацията пациентите и техните партньори получават естествено стандартизирано обучение за обяснение на живота с трансплантирания орган. Те се извършват съгласно педагогически доказаните концепции за обучение на възрастни и съдържат, наред с други неща, писмени информационни материали за дома, както и практически инструкции, напр. Б. относно правилното хранене, хигиена и самоуправление на вашите лекарства.