Ситуация на управление 6

Управленска ситуация 6 - раздел Образование, Като помощно средство за ръководители и преподаватели в университети В навечерието на 27 януари 1986 г., определеният ден за начало на космическия­Отидете на кораба "Че.

Възможно развитие на ситуацията на управление 6. Майкъл Дейви, известен американски професионален етик, изследва бомбардировките в Challenger, обяснява­рангът на трагедията от конфликта на две етики - професионална етика­инженер и професионална етика. Мениджърите са научени да управляват хората, инженерите са научени да работят с машини. Мислете бързо­по-скоро като мениджър, отколкото като инженер, това означава фокусиране на вниманието­при хора, с които работите, на които се подчинявате и на които носите отговорност за общите интереси на компанията­нии. Да мислиш като инженер означава да използваш техническите познания за нещата, за да ги направиш надеждни и безопасни. Етичен принцип­cip на професионалния код на инженер гласи: „Печалбата от компютър­преди всичко, но безопасността и надеждността на създаденото­повече от печалба ”. Този код трябва да защитава всеки специалист­велосипедист от външен натиск от състезание и некомпетентен vme­дейности.

На въпроса на шефа, Лунд като инженер трябваше да отговори: „Извинете, ако имате нужда от помощник, който мисли предимно като мениджър, а не инженер, не бива да наемате инженер“. Лунд се оказа не само лош инженер, но и нрав­безотговорен мениджър, защото решението му съсипа не само репутацията на компанията, но и човешки животи.

Тема 3. "Бизнес етика и професионална етика на мениджъра"

Тази тема принадлежи към раздела:

Като учебно помагало за ръководители и преподаватели в университети

La gromova . етика на управлението . допуснати от образователно-методическото сдружение в областите на педагогическото образование.

Какво ще направим с получения материал:

Всички теми в този раздел:

Приложна етика
Традиционното разбиране на етиката като система от знания за морала преминава през съвременна криза. Според руския философ Г. П. Щедровицки (1929-1994), „вече не е възможно да се живее според традиционния морал. необходими

Морал и ефективност
Възможно ли е, като се използват познания по теоретична етика, да се повиши ефективността­ефективността на моралната практика, регулаторната сила на морала? Су-

Ситуация за критично мислене по проблема
(Използвани материали от книгата В. А. Канке "Съвременна етика". М., 2008. С. 200-207) Всяка поведенческа теория, включително етична, започва с принципи и завършва с интерпретация

Системата от хуманитарни технологии на етични и приложни знания
• Етична експертиза. Експертиза - от латински expertus - „опитен, знаещ“. В руското законодателство този термин е закрепен само в наказателно-процесуалните кодекси от 1922 и 192

Ситуация за критично мислене по проблема
(Използвани са фрагменти от статията на Г. Л. Тулчински „Хуманитарна парадигма: хуманизъм срещу хуманизма?“ // Проективен философски речник. М., 2003. С. 492-494)

Въпроси
1. Според вас лозунгът на хуманизма „Всичко в името на човека, всичко в полза на човека“ е приложим за всеки човек­ век? 2. Каква е спецификата на хуманитарната експертиза? 1.3

Типология на ресурсите
Тип система Видове ресурси, необходими за поддържане на системата Спестяване на ресурси­• Възпроизводими ресурси (продукти

Нетрадиционни технологии за вземане на решения
Те са характерни за иновативните процеси в организацията, взаимодействието­съпругите с интензивни промени както в околната среда, така и в самите хора са агенти на промяната и изискват неалгоритмични решения. Тези

Изкуството на невъзможното
Възможно ли е да се вземе етично решение в ситуация, в която всичко е­кажете, че проблемът няма решение? А. Лузин, международен мениджърски консултант, разчитайки на богатия си опит от положителни­Моят отговор

В развитието на организационната култура
Културата е тясно свързана с лидерството и двете са двете страни на един и същ универсален процес на организационно формиране.­национална култура. Лидерите определят културата. Но ако културата съществува

Ключови думи
Лидер, лидерство, класификация на лидерството, успешни лидери, мениджърски лидерски потенциал, силни мениджъри, слаб аз­джери. Упражнение "Ключови компетенции на лидера" Е

Въпроси
1. Формулирайте концепцията за организационна култура и обяснете­ нишка, каква роля играят етичните ценности при нейното формиране?­ сти. 2. Как етичните ценности влияят върху развитието на лидерството в

Влиянието на външната и вътрешната среда на организацията върху ускорителя­промени
Съвременната човешка дейност, неговото мислене, средства и методи за комуникация, професионални и морални изисквания за­стават все по-интелектуални. Глобален Intel­лекционен

Принципи на ефективно взаимодействие в иновациите
Близо до изграждането на изследователска творческа дейност­сти. E. M. Korotkoye идентифицира девет такива принципа: 1:) научно равенство - свободно изразяване на идеи, мнения

Устойчивост на промяна
Защо хората се противопоставят на промяната? Как може да се преодолее това? Отговорите са в областта на професионалната компетентност­мениджъри за развитие или мениджъри за иновации. Но обикновено се съпротивляват

Иновативна образователна програма за обучение на специалисти в областта на хуманитарните технологии
(От интервю с заместник-ректора по учебната работа на Руския държавен педагогически университет на името на А. И. Херцен, професор С. А. Гончаров) В хода на учебния процес, за да постигне целта си, учителят трябва успешно

Проектите като инструмент за промяна
Понятието проект (проект) означава дейност, насочена към създаване на нещо ново в условия на ограничено време и ресурси. Проектите имат няколко ключови атрибута. Пред

Жизнен цикъл на проекта
Всеки проект е разделен на няколко фази на развитие за рационално­окончателно предоставяне на ресурси, ефективен управленски контрол и комуникация на всички проектни процеси. Фазата на проекта е набор от дневници

Основна
Абчук В. А., Тимченко В. В., Трапицин С. Ю. Управление: Учебник. СПб., 2006 Груничев А. С. Управление на проекти: Учебник. надбавка. Казан, 2005. Кратко Е. М. I

Въпроси
1. Опишете видовете етични кодекси и обхвата на тяхното регулиране­ ция. 2. Каква е разликата между кодекса на корпоративната етика и бизнес кодекса­ вой етика? 3. На какви фактори влияе eff

Ситуация на управление 1
Интригата на дебата за връзката между етика и управление в контекста на ry­нощната икономика се връща към основателя на политическата икономия­мисия при Адам Смит (1723-1790). Двете му основни творби са­две тогава

Ситуация на управление 3
В края на лятото на 2000 г. групата Alfa-Eco получи подарък от­собственикът на търговската къща "Смирнов" 45% от акциите на компанията. Веднага след това офисът на Смирновата къща е поет от управленската група­пейте алфа

Ситуация на управление 4
Лий Якока, който стана президент на автомобилната компания Chrysler по време на най-дълбоката криза, с гордост си спомня­той знае, че е успял да спаси компанията до голяма степен благодарение на създаването­niyu "обединени

Ситуация на управление 5
В малка редакционна и издателска организация­тел дейности, в офиса имаше петима служители. Относително­срещите в екипа бяха предимно топли, дори приятелски, но изведнъж

Какво трябва да знае мениджърът, за да анализира ситуации по дадена тема
Предмет, известен като бизнес етика, е дълг­местна област на регулиране на икономиката, етиката, правото. Темата за етиката в бизнеса процъфтява в средата на 80-те години. във връзка с появата­

Ситуация на управление 7
Корпорацията Brookfield управлява една от своите фабрики, които напълно отговарят на местните изисквания за емисии, определени преди десет години. Оборудване

Ситуация на управление 8
Инспекторът не е доволен от решението на компанията и смята, че то излага здравето на местните жители на голям риск. Той свърши­дава информация за компанията на пресата и неговите виждания по проблема на

Ситуация на управление 9
Ръководството на Rikor-holding CJSC, примамвайки топ мениджърите, се съгласява с условията му при наемане на кандидат. След изтичане на изпитателния срок на служителя,­задвижван

Ситуация на управление 10
Концернът "Калина" в Екатеринбург кандидатства пред "Роспатент" с искане за отмяна на регистрацията на търговската марка "Кедров балсам" на московската компания "Торн". Най-голямата парфюмерия-

Ситуация на управление 11
Директорът на компанията, занимаваща се с производство и продажба на домакински уреди, реши да увеличи продажбите в регионите. За тази цел беше нает нов регионален мениджър продажби. Почистване

Ситуация на управление 12
На търговските етажи на AvtoVAZ повече от 20 хиляди­продадени коли. Дилърите обвиняват това завода, който според тях е надценил продуктите си. Във фабричния брой­стопи това слънце

Декларация за целта на компанията
1 Герчикова И. Н. Бизнес етика и регулиране на международната търговия­практика. М., 200

Спазване от служителите на P&G на законите и правилата за бизнес етика и поведение
P&G очаква и изисква от своите служители по целия свят да спазват всички закони и принципи, приложими за бизнеса на Компанията. В тази връзка ви изпращаме копие на n

Етични принципи
В нашата декларация за цел на компанията се посочва, че P&G се ангажира да спазва всички закони и разпоредби, действащи на място, където извършваме бизнес. Компанията очаква

Политика за конфликт на интереси
Политиката на компанията по отношение на възможни конфликти на интереси се основава на­се основава на принципа, че когато служителят взема решения по бизнес въпроси, той трябва да се ръководи единствено от интереса

Поверително или собственост на Дружеството­формиране
По време на работата си в P&G служител ще се натъкне на поверителна информация и материали. Аз­Някои от тези информационни материали трябва да бъдат взети под внимание

Поведение на работното място
Нашата принципна политика е да се отнасяме с уважение към всички наши колеги в компанията. Компанията се стреми да създаде безопасни, здравословни и стимулиращи работни места.­в

Подкуп в търговски отношения
В много страни, включително САЩ, търговски подкуп­сношението е неправомерно действие и се наказва като престъпление. Плащане на всякакви суми или даване на подкупи l

Политика за здравословни и безопасни условия на труд­ ти среда
P&G спазва всички приложими закони и разпоредби, свързани с­продукти и дейности. Нарушенията на закона водят до лична и корпоративна отговорност и могат да повлияят на Компанията

Честност в отношенията с клиенти и доставчици
P&G се ангажира да произвежда продукти с най-високо качество­качество и стойност на клиента за максимизиране на удовлетвореността на клиентите. Успехът на нашия бизнес зависи от

Надеждност на счетоводните регистри на Дружеството
Цялата документация, свързана с бизнеса на Компанията, трябва да бъде точна, вярна и пълна, без никакви ограничения или отказ от отговорност.­рок. Това означава, че се определя точността на всяка документация

Правителство като клиент
Продуктите на P&G често се закупуват от държавни агенции за собствена употреба или за доставка на подходящи клиенти в­въоръжени сили. Политиката на P&G изисква стриктно

Отношения с държавни служители
Политиката на P&G е да се съобразява с всички приложими закони, правила и разпоредби относно лобирането или опитите за влияние върху държавните служители. Осигурено от държавата