Облекла индустрия

Облекла индустрия - вторият по големина клон на леката промишленост по отношение на брутната продукция. Той има по-свободен характер­поставяне на ром и е по-тясно свързано с потребителя.

В началото на ХХ век. в Русия нямаше голямо фабрично производство­производството на дрехи и по-голямата част от продуктите са направени от ателието­небе в града, занаятчии и занаятчии в провинцията. Само 3% от шиенето­Делиумът се произвежда в сферата на фабричното производство, в шивашкия бизнес, както биха казали сега, доминираха малки предприятия. Това се дължи на необходимостта да се гарантира индивидуалният характер на шивачките­продукти. Сега тази индустрия е представена във всяка икономика­В този регион, в същото време, той се отличава с висока териториална концентрация на производство - повече от 1/4 от продукцията на облекла се пада на две области: Централна и Северозападна. Липса на­точният обем на производството в останалите региони се дължи на ниското ниво на развитие на суровинната база и непълното съответствие на асортимента­на териториалните нужди и потребление, на какво трябва да се преподава­пробив в регионална диференциация на производството.

Индустрията на облекло е материално-интензивна индустрия. В структурата на разходите делът на суровините и материалите достига до 80%. Суровините са платове, трикотажни платове, нетъкан текстил и­изкуствена кожа, изкуствена и естествена козина, дъждобран­нито текстилна галантерия. Като цяло индустрията обработва своите­тя 4/5 тъкани за битови нужди.

Въпреки това, шивашката промишленост не е еднородна и продукти, тъй като­лични по отношение на сложността и трудоемкостта на производството, имат различни ха­тип разположение - производство на най-простите стоки със стабилни­външната униформа (работно облекло) е широко разпространена навсякъде­на местно ниво, производство на по-сложен и по-малко стабилен асортимент от ори­фокусира се върху големите градски центрове, а най-усъвършенстваните модни продукти се произвеждат в най-големите­техните градове с моделни къщи.