Руско-английски превод НЕСТАБИЛИЗИРАН ГАЗ БЕНЗИН

суров природен бензин

Големият руско-английски речник. Нов голям руско-английски речник. 2012 г.

Още значения на думата и превод на НЕСТАБИЛИЗИРАН БЕНЗИН от английски на руски в англо-руски речници.
Какво е и преводът на НЕСТАБИЛИЗИРАН БЕНЗИН от руски на английски в руско-английски речници.

Повече значения на тази дума и англо-руски, руско-английски преводи за НЕСТАБИЛИЗИРАН БЕНЗИН в речници.

 • ГАЗ - прил. газ, газообразен
  Руско-английски речник на математическите науки
 • ГАЗ - Vapoury
  Речник на руски американски английски
 • ГАЗ - газообразен
  Речник на руски американски английски
 • ГАЗ - Газ
  Речник на руски американски английски
 • ГАЗ - Автогенен
  Речник на руски американски английски
 • БЕНЗИН - Бензин
  Речник на руски американски английски
 • ГАЗ - 1. добавяне към газови I газови централи - газови газови горелки - газови горелки; (стенен) газомер с газова скоба -…
  Англо-руско-английски речник на общия речник - Колекция от най-добрите речници
 • БЕНЗИН - бензин, (за кола) бензин, бензин, газ амер.
  Англо-руско-английски речник на общия речник - Колекция от най-добрите речници
 • ГАЗ - газ.

колона за гейзер вляво;

газова печка/готварска печка;

газопровод;

и аз …
Руско-английски речник на общите предмети БЕНЗИН - бензин; бензин, газ амер. пречистен

нов бензин attr 1) хим. бензин 2) (гориво) бензин; бензин, газ амер. безоловен ...
Общ руско-английски речник

 • ГАЗ - газообразен
  Нов руско-английски биологичен речник
 • ГАЗ - Газ
  Руски речник за ученици
 • БЕНЗИН - Бензин
  Руски речник за ученици
 • НЕСТАБИЛИЗИРАН - див
  Руски речник за ученици
 • БЕНЗИН - бензин
  Руски речник за ученици
 • ГАЗ - 1. добавяне към газови I газови централи - газови газови горелки - газови горелки; (стенен) газомер с газова скоба -…
  Руско-английски речник
 • БЕНЗИН - м. Бензин, (за кола) бензин, бензин, газ амер.
  Руско-английски речник
 • ГАЗ - 1. добавяне към газови I газови централи - газови газови горелки - газови горелки; (стенен) газомер с газова скоба -…
  Руско-английски речник на съкращения Smirnitsky
 • БЕНЗИН - м. Бензин, (за кола) бензин, бензин, газ амер.
  Руско-английски речник на съкращения Smirnitsky
 • ГАЗ: - прил. газ, газообразен
  Руско-английски Edic
 • ГАЗ - прил. газ, газообразна газова камера n. газова камера
  Руско-английски Edic
 • НЕСТАБИЛИЗИРАН - див
  Руско-английски Edic
 • ГАЗ - газообразен
  Руско-английски речник по машиностроене и индустриална автоматизация
 • ГАЗ - I adj. от газ I газов газомер - газомер газова горелка - газова горелка, газова скоба II прил. от газ II
  Руско-английски кратък речник на общия речник
 • БЕНЗИН - съпруг. 1) хим. бензин 2) (гориво) бензин; бензин, газ амер. високооктанов бензин безоловен бензин - ...
  Руско-английски кратък речник на общия речник
 • БЕНЗИН - бензин, бензин, газ амер., Бензин, спирт
  Руско-английски речник на строителството и новите строителни технологии
 • БЕНЗИН - Същност
  Британски руско-английски речник
 • БЕНЗИН - спирт Брит.
  Руско-английски речник по икономика
 • ГАЗ - газ.

  колона за гейзер вляво;

  газова печка/готварска печка;

  газопровод;

  гангрена мед. газова гангрена;

  th газ за рязане ...
  Руско-английски речник - QD БЕНЗИН - бензин; бензин, газ амер. пречистен

  , бензин бензин бензолен, бензин амер. бензин

  , бензин бензин бензин: бензин бензин
  Голям англо-руски речник

 • ГАЗ - газ - природен * природен газ - * доставки на (природен) газ - * отопление с топлинен газ - благородно * ...
  Голям англо-руски речник
 • БЕЗПЛЕТНА ОПЕРАЦИЯ - 1. безплатен полет; нестабилизиран полет 2. пасивен полет (с изключен двигател)
  Голям англо-руски речник
 • БЕЗПЛАТНА ЛЕТКА - 1. безплатен полет; нестабилизиран полет 2. пасивен полет (с изключен двигател)
  Голям англо-руски речник
 • ОГНЕН - прил. 1) а) огнена, огнена; изгаряне на огнена експлозия - огнена експлозия Syn: изгаряне 2., пламтяща, пламтяща
  Голям англо-руски речник
 • КАЗЕН БЕНЗИН - 1. Бензин, получен при отделяне на природен газ 2. Бензин, получен от кондензатоуловител на полеви тръбопроводи, улавен бензин
  Голям англо-руски речник
 • БЕНЗИН - бензин, лек бензин; петролен етер бензин бензин