Детски доклад Германия 2018

Детски доклад Германия 2018 ПРАВА НА ДЕЦА В ГЕРМАНИЯ

деца

ИМПРИНТ Доклад за децата Германия 2018 Права на децата в Германия Публикувано от Deutsches Kinderhilfswerk e.v. Leipziger Straße 116-118, 10117 Берлин Телефон: 030 308 693-0 Факс: 030 308 693-93 E-Mail: [email protected] www.dkhw.de Автори Томас Крюгер, Холгер Хофман, Уве Камп, Нина Олмайер, Sebastian Schiller Редактор Силвия Кон Layout Габриеле Латке/Journalisten & GrafikBüro Photos Jock + Scott/photocase.de (снимка на корицата), Оксана Гусева/fotolia.com (стр. 41), Henning Lüders/Deutsches Kinderhilfswerk (стр. 44 + 47), Speed ​​Kingz/shutterstock (стр. 49), Michael Horn/pixelio.de (стр. 50), Criene/photocase.de (стр. 53), Unikation/photocase.de (стр. 54), Fotostrom/iStock (стр. 57), Печат WIRmachenDRUCK GmbH, Backnang 2018 Немски детски фонд ev ISBN 978-3-922427-13-1

Германски детски фонд e.v. Детски доклад Германия 2018 Правата на децата в Германия

Съдържание Holger Hofmann Федерален управляващ директор на Германския детски фонд Детска бедност в Германия 7 Германски детски фонд Детски доклад за 2018 г. Резултати и заключения 9 Проучване и дизайн на проучването 9 Оценка на дейностите на държавата и обществото за борба с 10 Детска бедност Причини за детската бедност 14 Борба с детската бедност 21 Увеличаване на данъците за борба детска бедност 27 Информираност за Конвенцията на ООН за правата на детето в Германия 30 По-голямо съвместно определяне на децата и младите хора 34 Томас Крюгер Председател на Германския детски фонд За изключването и липсата на бъдещи перспективи за милиони деца 39 Житейски ситуации на децата и различните измерения на детската бедност 42 Измерение Материална сигурност при липса и отказ ежедневието включва 43 измерения здравни рискове с трайни последици 46 измерение образование чрез наследяване на образователни биографии и фразата 47 от измерение на обществото Социално участие чрез ежедневно и политическо участие и значението на начина на живот за социалното позициониране Заключение 54