Bosch може да продава бизнеса си с опаковки

autopro.hu/Sz.K. | 16.07.2018 16:29

може

След като прегледа всички свои стратегически възможности, Bosch реши да потърси купувач за бизнеса си с опаковъчни машини, включително звеното за фармацевтични и хранителни опаковки.

Групата Bosch трябва да се съсредоточи върху технологичния преход, а технологията за опаковане не е част от основния бизнес на компанията. Ето защо със сигурност ще поставите разделението на различна основа, тъй като рационализирането на групата ще осигури по-бърза реакция.

„Това решение ще позволи на Bosch да се съсредоточи върху неща, които са важни за бъдещето му, като стратегията за дигитализация и Интернет на нещата, и ще може да обедини ресурсите си съответно“, каза д-р Стефан Хартунг, член на Bosch по индустриални технологии. - Както подразделението за опаковъчни технологии, така и Bosch ще вземат добро решение. Реорганизираният бизнес за опаковки ще може да отговаря на различни изисквания по-гъвкаво, докато Bosch ще бъде по-свободен да се справи с предстоящата дълбока трансформация.

- Заедно с моите колеги в управлението на опаковъчни технологии, ние сме уверени в успеха на нашия бъдещ бизнес и че това е правилното решение. Ще останем заедно като силна и стабилна единица. Нашият изпитан екип ще продължи да предлага на нашите клиенти отлични производствени решения и услуги под ръководството на новия собственик, каза д-р. Щефан Кьониг, председател на борда на Robert Bosch Packaging Technology GmbH. - Отделът винаги е имал висока степен на независимост в рамките на групата Bosch и ще бъде още по-способен да отговори на изискванията на опаковъчната индустрия в бъдеще. Нашите клиенти се възползват само от това.

От финансова гледна точка последните две финансови години бяха трудни за разделението, но с новото ръководство то започна да се преражда с първоначален успех. Оттогава немалко единици вече са в добра позиция да обслужват нарастващия пазар. Нарастващото търсене се очаква през следващите години.

Отделът за опаковки има 6 100 служители в целия свят.