Регионална болница Боговаровская

Регионално държавно бюджетно здравно заведение Боговаровска областна болница (OGBUZ Bogovarovskaya RB), до 2014 г. - (Bogovarovskaya CRH) е лечебен, диагностичен и консултативен център. Осигурява амбулаторна поликлиника (както планирана, така и спешна) и денонощна - стационарна, отговаряща на най-съвременните медицински стандарти, помощ както на жителите на собствения, така и на съседните райони.

На базата на РГ Боговаровская се предоставят както безплатни, в рамките на програмата за задължително здравно осигуряване и Териториалната програма на държавните гаранции, така и платени медицински услуги. В рамките на платените медицински услуги можете да издадете удостоверение за управление на превозно средство, удостоверение за закупуване и носене на оръжие, удостоверение за заетост на работа, както и да получите експертни съвети и други видове услуги.

Регионалната болница Боговаровская е оборудвана с модерно медицинско и диагностично оборудване. Институцията непрекъснато представя постиженията на съвременната наука и технологии, превантивни техники. Услугата се извършва от висококвалифицирани специалисти. На базата на институцията са създадени мобилни екипи от лекари специалисти, които да предоставят различни видове медицинска, организационна, методическа и консултативна помощ.

Боговаровская РБ е постоянно развиваща се и подобряваща се лечебна и превантивна институция. Организацията използва най-модерните информационни технологии. За удобство на пациентите в тяхната работа широко се използва възможността за електронна регистрация на лекар онлайн чрез международния интернет с помощта на услугата "Електронен регистър".

Населението на област Октябрски, прикрепено към лечебно-профилактичното заведение, е около 4 хиляди души. Освен жителите на областта, тук могат да получат помощ и всички жители на околните райони.

В структурата на РГ Боговаровская в комплекса има поликлиника, мултидисциплинарна денонощна болница, дневна болница в поликлиника, кабинети на общопрактикуващи лекари, спешно отделение. За обслужване на селското население има фелдшерски акушерски пунктове. Диагностичната услуга е представена от клинична диагностична (общо клинична и биохимична) лаборатория, отделение за ултразвукова диагностика, кабинети за флуорография, рентгенов кабинет, упражнения за терапия и физиотерапия.

Контролната функция на Боговаровската РБ се осъществява от здравния отдел на Костромския регион, териториалния орган на Роздздравнадзор в Костромския регион и Териториалната задължителна здравноосигурителна каса на Костромския регион.